Zhejiang Galaxy Flood Materials Co., Ltd.Address: ShuangPu, Hangzhou
Mobile Phone: 13958152163,
Zhejiang Water Resources Net: 637756
Phone: (+86 571) 87648179
Email: zhk899@sina.com


Official Websites of ZGFMC:

1.www.slwzw.com
2.www.yhfxwz.com